PROPO - projekty protipožiarnej bezpečnosti stavby

Výpis zo ŽR       karty / vcf - pre Outlook Express / ldif / csv mab / bab adresa / telefón / fax / email / MSN AIM / ICQ / SKYPE
online status| Hlavná | Projekt PBS | PO charakter | Technik PO | Technik BOZP | Inštruktor CO | Referencie | Cenník | Kontakt |
 
-----------------------
| Projekt PBS |
-----------------------
| PO charakter |
-----------------------
| Technik PO |
-----------------------
| Technik BOZP |
-----------------------
| Inštruktor CO |
-----------------------
| Referencie |
-----------------------
| Cenník |
-----------------------
| Obchodné podmienky|
-----------------------
Kontakt |
-----------------------
-----------------------
!!! AKCIE NA !!! apríl-máj 2014
-----------------------
RIEŠENIE PBS DROBNEJ STAVBY
AKCIA - 33 %
UŽ OD 25,- €
-----------------------
RIEŠENIE PBS ZATEPLENIA BD
(NIE energetický certifikát)
UŽ OD 66,50 €
-----------------------
Projekt PBS - RODINNÉHO DOMU
AKCIA - 25 %

P A U Š Á L !
100,-
-----------------------
Jednoduchá
ZMENA V UŹÍVANÍ STAVBY PBS
(len zmena účelu miestností napr. byt za kanceláriu)

UŽ OD 50,- €
-----------------------
Dokumentácia o požiarno
bezpečnostnej charakteristike uživanej stavby (PBCH)

už od 100,-


Riešenie stavby po 1.1.1982 v zmysle STN 73 0802
už od 150,-

-----------------------
INÝ POSUDOK PBS v zmysle súčasných predpsiov
už od 150,-


nie som platca DPH
ceny sú konečné

-----------------------

 


 

PROPO - Ľuboš Semančík


komplexné zabezpečenie OPP + BOZP + CO

špecialista požiarnej ochrany
/ technik PO - požiarnej ochrany, preventivár PO obce,  technik BOZP - bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, inštruktor CO, obchodný zástupca MASLEN s.r.o.

bod Projekt (proti) požiarnej bezpečnosti stavby (PBS)
posudky zmien, katalógových domov, prestavieb a opráv stavieb z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, dokumentácia o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby (PBCH)

bod
Technik požiarnej ochrany,
dokumentácia PO, školenia, kontroly PO, preventivár PO obce a iné.

bod Obchodný zástupca MASLEN s.r.o.
Kompletný strešný systém. Ľahké plechové strešné krytiny - Škridplech, GAPA, Steela, Unidach new, Topdach new, Uniplech, Falcovaná krytina, Titánzinok, Pozink, Hliník, Meď, Nerez. Trapézové plechy a podhľady Stepro, C-kazety, T05, T18, T35, T50, T85, T135, T153, Dripstop. Klampiarske výrobky a doplnky a klampiarske práce. Zvodový systém, žľaby, zvitkový plech, ploty, plotové lamely, difúzna fólia, strešné laty a iné. viac>>

bod Technik BOZP, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
dokumentácia BOZP, registrované úrazy, OOPP, a iné.

bod Inštruktor civilnej ochrany,
dokumentácia civilnej ochrany podľa zákona 42/1994 Z.z., vypracovanie, vedenie a aktualizácia dokumentácie CO právnickej osoby a fyzickej osoby podnikateľa, vzdelávanie a príprava CO všetkých zamestnancov a iné.

bod
Stavebné projekty jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb,
napr. prestavby vnútri bytov a
malé prístavby domov, zakreslenie priestorov na prenájom atď.

bod Zameranie pôvodného stavu Zameriavací technik, obhliadkár, obhliadky nehnuteľností a iné, digitálna fotodokumentácia, zameranie podlahovej plochy laserovým zameriavačom, zameriavanie interiéru pre nábytok na mieru, posúdenie vybavenia nehnuteľnosti na základe danej štruktúry dát a následné spracovanie údajov ziskaných na obhliadke do požadovanej elektronickej formy.prax v oblasti "požiarna bezpečnosť stavieb" a najmä projektovaní PBS
 od roku 1995

projekt PBS (od roku 2000) spracovávaný plne v digitálnej forme
6 kópií v cene diela
doručenie - poštovné zdarma (aj dobierkou)semafor Aktuálne spracovávaná objednávka:
Projekty PBS - Rodinné domy, okres Hlohovec
Projekty PBS drobných a jednoduchých stavieb - garáže, altánky, pergoly, markízy, prístrešky, prekrytia, letné kuchynky, záhradné sklady, stavebné úpravy, prístupové cesty, parkoviská, ihriská, účelové plochy.
Ľahké plechové krytiny, Škridplech, Gapa, Steela.
Trapézové krytiny výrobné haly, sklady.


Stav: Prijímam objednávky


Dňa 7.6.2011 som v rámci 1.termínu  úspešne obhájil všetky časti skúšky odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany v rámci pravidelného overenia odbornej spôsobilosti a získal tak odbornú spôsobilosť ŠPO na ďalšich 5 rokov.

Nedávno odovzdaná objednávka:
Plechové krytiny Maslen, Škridplech, Gapa, Steela, Klampiarske výrobky
Náhradná dokumentácia požiarnej bezpečnosti stavby  v zmysle ČSN - bytový dom PS-82-TT, Hlohovec

Projekt PBS - zmena účelu na materskú škôlku, N.Dubnica
Projekt PBS - Nadstavba polyfunkčného objektu Trnava

Spracovanie dodatkovej dokumentácie PO v zmysle radu noriem 73 0802, 73 0835 a iné z radu 73 08xx na materské škôlky Devínska Nová Ves, MŠ60, MŠ120 a detské jasle DJ40, a DJ55.
Zateplenie BD, Veľké Kostoľany.

Projekt PBS - Kolkáreň, Rakovice
Projekt PBS - Polyfunkčný objekt Prowin, Malé Orvište
Projekt PBS - Servis Trebatice
Projekt PBCH - Bytový dom ZTB, Studenohorská 38-40, Bratislava
Projekt PBCH - Bytový dom ZTB, Studenohorská 18-20, Bratislava
Projekt PBCH - Skladová hala, Trenčín
Projekt PBCH - Bytový dom ZTB, Ľuda Zúbka 1-3-5-7, Bratislava
Projekt PBCH - Výrobná hala, Nitra
Projekt PBCH - Bytový dom, Stromová 19-25, Bratislava
Projekt PBCH - Bytový dom ZT, Rača, Bratislava
Projekt PBS - Bytový dom, Ilava
Projekt PBS - Lávka ponad železničnú trať, Bratislava
Projekty PBS - Zateplenie BD, T06B Banská Bystrica
Projekty PBS - RD, Prešov, Banská Bystrica
Projekt PBCH - Administratívna budova, Piešťany
Projekt PBCH - Bytový dom P 1.15, Bratislava
Projekty PBS - Zateplenia BD, P 1.15 Žilina
Projekty PBS - RD, Trebatice, Piešťany
Projekt PBCH - Administratíva, Stará Turá
Projekt PBS - PSP, Hypermarket TESCO Detva, 3600 m2

 RÝCHLY KONTAKTNÝ FORMULÁR:
Meno:
Email:* (povinný údaj)
Tel. číslo:
Predmet:
Text správy:(povinný údaj)
pre čitateľnosť prosím nepoužívajte diakritiku
Periodické informovanie o novinkách a termínoch: Súhlasím v zmysle Zákona o reklame
Odpíšte znaky a stlačte "Odoslať":(povinný údaj)
contact form faq

Powered by 123ContactForm.


| Hlavná | Projekt PBS | PO charakter | Technik PO | Technik BOZP | Inštruktor CO |
| Referencie | Cenník | Kontakt |
webmaster

Na celej webstránke sú všetky práva vyhradené mojej osobe.     Copyright © 2001-2011 Ľuboš Semančík

Akékoľvek zneužitie, neoprávnené použitie, bez môjho písomného súhlasu uvedených informácií na tejto celej webstránke najmä OSOBNEJ POVAHY, životopisu, oprávnení, osvedčení, súborov, fotografií, textov, obrázkov bude obratom riešené trestnoprávne s náhradou spôsobenej škody. Nie je dovolený ani odkaz týchto informácií linkom z tejto stránky na iné stránky alebo použitie na iný účel, ani akékoľvek používanie, vlastnenie, rozširovanie mojej podobizne a súborov z tejto stránky bez môjho písomného súhlasu,